O společnosti

Základní údaje o společnosti

Název společnosti: CARTHAMUS a.s.

Sídlo společnosti: Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha

Adresa provozu: Energoblok-Přísečná, Přísečná, 381 01 Český Krumlov

IČ: 27 062 970

DIČ: CZ 27 062 970

Bankovní spojení: 2020650018/6000


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 8269. 

Předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání naší společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok-Přísečná v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

· Výroba tepelné energie

· Rozvod tepelné energie

· Výroba elektřiny

· Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

· Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 

Orgány společnosti

 Představenstvo společnosti

 PhDr. Jindřich Beznoska 

předseda představenstva

JUDr. Zdeněk Záboj 

člen představenstva

Jaroslav Mašek 

člen představenstva

Orgány společnosti

Dozorčí rada

 Ing. Tomáš Kulman 

předseda dozorčí rady

 Ing. Jiří Drobný 

člen dozorčí rady

 Jaroslav Mašek ml.  

člen dozorčí rady

Pro akcionáře

Kompletní výroční zpráva za rok 2021 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2020 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2019 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2018 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2017 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2016 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2015 ve formátu pdf.

Stanovy společnosti platné od 03.04.2015

Kompletní výroční zpráva za rok 2014 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2013 ve formátu pdf.

Kompletní výroční zpráva za rok 2012 ve formátu pdf.


Historie Energobloku

Výtopna v Domoradicích byla uvedena do provozu v roce 1988 a původně spalovala pouze nízkovýhřevné hnědé uhlí s vysokým obsahem popela. To mělo za následek zhoršení životního prostředí a vypouštění velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způsobilo odumírání jehličnanů v lesích v okolí Českého Krumlova. S přechodem na moderní kogenerační jednotku a biomasu se takový vliv na životní prostředí stal minulostí.

V roce 2005 teplárnu odkoupila společnost CARTHAMUS a. s., s plánem vybudovat moderní kogenerační zdroj, který odpovídá požadavkům současnosti i energetické koncepci České republiky a Evropské unie do roku 2050. Součástí přestavby zahájené v roce 2011 byla instalace parního kotle na spalování biomasy, k němuž byl instalován turbogenerátor vyrábějící elektrickou energii. Od konce roku 2012 běží Energoblok Domoradice ve zkušebním provozu a k 22.12.2012 došlo k prvnímu paralelnímu připojení k distribuční síti E.ON.

Energoblok Domoradice je moderní ekologický provoz, který je k životnímu prostředí mnohem šetrnější než teplárny a elektrárny na fosilní paliva. V současné době je základním palivem v teplárně předsušená dřevní štěpka o výhřevnosti 9–12 MJ/kg, jejíž spotřeba činí přibližně 110 tisíc tun za rok.
Reálný celkový jmenovitý tepelný výkon, který je vyváděn z Energobloku, je 38,08 MW a vychází z licenčního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h. V roce 2021 teplárna spálila 79 309 t biomasy. Kotel na biomasu byl v provozu 7 543 hodin. Kotel na hnědé uhlí nebyl v roce 2021 využíván.

V roce 2021 byl instalován plynový kotel, který byl v roce 2021 v provozu 1 046 hodin a bylo v něm spáleno 370 211 m3 zemního plynu.

V roce 2017 spustila společnost CARTHAMUS a.s., unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak dostali jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů.
Projekt výroby elektrické energie a tepla z biomasy byl spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace ve výši 30 % pořizovací hodnoty investice. Projekt získal druhé místo v 6. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt roku 2007.

Ke stažení

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 24.06.2022 

ke stažení v pdf

Logo 

ke stažení

GDPR a ochrana osobních údajů

carthamus gdpr

Webové stránky obchodní společnosti CARTHAMUS a.s, jsou navrženy a vytvořeny tak, aby bylo v co nejvyšší míře respektováno a zachováno soukromí jejich návštěvníků a uživatelů (dále jen jako „Návštěvníci webu“). Návštěvníci webu tak mohou procházet webové stránky, aniž by se museli registrovat či přihlašovat a jejich návštěva je tedy zcela anonymní.

Webové stránky společnosti CARTHAMUS a.s., nepoužívají žádné nástroje pro monitoring chování jejích návštěvníků, ani nástroje sloužící k jejich identifikaci.

Na webové stránky společnosti CARTHAMUS a.s., není možno vkládat komentáře pod uveřejněné články a neobsahuje kontaktní formuláře. Návštěvník webu může kontaktovat společnost CARTHAMUS a.s, na obecné e-mailové adrese info@carthamusas.cz.

Veškerý obsah webových stránek je chráněn autorským právem a není možné přebírat, kopírovat či reprodukovat jejich obsah. Společnost CARTHAMUS a.s, není odpovědná za škody, které Návštěvníkům mohou vzniknout jeho užíváním.

Webové stránky obchodní společnosti CARTHAMUS a.s, jsou navrženy a vytvořeny tak, aby vyhovovaly nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR nařízení.