!-- Site made with , http://www.carthamus.cz --> Carthamus - Média blog
how to create a site for free

Odstávka Energobloku neohrozí dodávky teplé vody

Pravidelná technická odstávka Energobloku v Přísečné se tento rok uskuteční v termínu od 9. 7. do 15. 7., přičemž dodávky páry pro ohřev teplé užitkové vody budou ukončeny v neděli 8. 7. ve 24.00 h a obnoveny v pondělí 16. 7. v dopoledních hodinách. Stejně jako v loňském roce odběratelé odstávku téměř nepocítí. 

Vytvořil - 05/04/2018 14:08:00

Nucené přerušení dodávek tepla na sídliště Mír
od 29. do 30. ledna 2018

Společnost CARTHAMUS a.s., je nucena z důvodu přerušení dodávek elektrické energie společností E.ON na sídliště Mír 2 č. p. 180 až č. p. 191 v Českém Krumlově, přerušit dodávky tepla a teplé užitkové vody do uvedených domů, a to ve dnech 29. a 30. ledna 2018. Přerušení dodávek bude v uvedených dnech vždy od 08:00 do 16:00 h.

Vytvořil - 19/1/2018 16:05:00

Krajský úřad vydal Energobloku v Domoradicích souhlasné stanovisko v procesu EIA 

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k záměru Energobloku v Domoradicích, a to včetně podmínek pro řízení, která budou na souhlasné stanovisko navazovat. Tímto krokem byl fakticky ukončen proces, jímž byly posouzeny vlivy úprav Energobloku na životní prostředí.

Vytvořil - 12/1/2018 17:05:00

Energoblok v Domoradicích bude topit a dodávat teplou vodu svým zákazníkům i po rozhodnutí soudu naprosto legálně

Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil svým rozsudkem povolení ke zkušebnímu provozu Energobloku v Domoradicích. Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov vydal povolení nové, ve kterém formální chyby vytknuté soudem napravil. Nové povolení již nabylo právní moci.

Vytvořil - 09/1/2018 10:35:00

Vyjádření vlastníka Energobloku v Domoradicích ke zrušení povolení zkušebního provozu

Společnost CARTHAMUS a.s., jakožto vlastník a provozovatel Energobloku v obci Přísečná reaguje tímto vyjádřením na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo zrušeno povolení ke zkušebnímu provozu Energobloku, které bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov.

Vytvořil - 05/1/2018 13:55:00


Odstávka Energobloku neohrozí dodávky teplé vody

Č e s k ý K r u m l o v, 26. května 2017 – Pravidelná technická odstávka Energobloku v Přísečné se tento rok uskuteční v termínu od 28. 7. do 6. 8., přičemž dodávky páry pro ohřev teplé užitkové vody budou ukončeny v pátek 28. 7. ve 24.00 h a obnoveny v pondělí 7. 8. v dopoledních hodinách. Poprvé letos však odběratelé odstávku téměř nepocítí.

Vytvořil - 26/5/2017 13:05:00


Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu

Č e s k ý K r u m l o v, 5. dubna 2017 – Energoblok v Domoradicích spouští v současné době unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak mají jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů.

Vytvořil  - 26/5/2017 13:05:00


Pomozte nám s identifikací zápachu ve Vašem okolí!

Společnost Carthamus si v rámci firemního managementu ochrany životního prostředí klade za cíl minimalizovat dopady činností společnosti na životní prostředí a neustále zlepšovat svůj environmentální profil. Jedním z nástrojů je nedávná implementace softwaru na sledování kvality ovzduší Purenviro TOM, který pomocí zpracování místních meteodat provádí kontinuální modelování rozptylu emisí pachů ze zdroje a za přispění veřejnosti identifikuje další možné zdroje zápachu.

Vytvořil - 5/4/2017 17:54:00


Energoblokem prošlo v pátek téměř 200 lidí. Seznámili se s provozem a viděli nejnovější technologie

Na dvě stovky lidí dorazily během sychravého pátečního dne do areálu Energobloku Domoradice, aby si prohlédly provoz závodu. Zaměstnanci Energobloku jim ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob řízení teplárny a též představili nová ekologizující opatření.

Vytvořil - 4/4/2017 17:18:00


Domoradický Energoblok zve veřejnost na den otevřených dveří

Domoradický Energoblok otevře své dveře veřejnosti v pátek 25. listopadu 2016. Dopolední program bude určen výhradně školám, odpoledne od 14. hodiny pak bude areál zpřístupněn široké veřejnosti. Připraveny jsou komentované prohlídky a občerstvení.

Vytvořil - 21/11/2016 19:06:00


Českokrumlovským podle výzkumu nejvíce vadí doprava

Č E S K Ý K R U M L O V, 8. LISTOPADU 2016 – Za největší ekologický problém v regionu Český Krumlov považují jeho obyvatelé osobní a nákladní dopravu. Vyplývá to z průzkumu společnosti TNS Aisa, který si nechal zpracovat provozovatel domoradického energobloku, firma Carthamus. Obyvatele též trápí černé skládky, znečištění způsobené průmyslovou výrobou a kouř z domovních komínů a lokálních topenišť.

Vytvořil - 8/11/2016 18:22:00


Domoradická teplárna z vlastního rozhodnutí pozastavila probíhající proces EIA

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., pozastavil z vlastního rozhodnutí tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv další mohutné ekologizace teplárny na životní prostředí. Stalo se tak, když společnost vzala nazpět oznámení záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na zpracování biomasy“, podané na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Vytvořil - 13/10/2016 10:41:00


CARTHAMUS byl po třetí generálním partnerem Festivalu barokních umění

Českokrumlovský zámek hostil devátý ročník Festivalu barokních umění. Generálním partnerem byla tradičně společnost CARTHAMUS a.s.

Vytvořil - 20/9/2016 13:11:00


Domoradická teplárna dostala od ekologů zelenou, k nízkým emisím přidá minimální pachovou zátěž a odhlučnění. 

Nové opatření sníží emise pachových látek o 93 %.

Vytvořil - 9/9/2016 11:25:00


Energoblok v Přísečné už rok a půl nečerpá podzemní vody!

Společnost CARTHAMUS a.s., se důrazně ohrazuje proti informacím, že drancuje zásoby podzemní vody a je příčinou vysychání studní v okolí Energobloku v Přísečné, který provozuje.

Vytvořil - 21/7/2016 11:07:00


Vyjádření provozovatele Energobloku v Domoradicích k nepravdivým informacím ohledně jejího provozování bez řádného povolení

Společnost CARTHAMUS a.s., jakožto vlastník a provozovatel Energobloku v obci Přísečná se ohrazuje proti tvrzení, že provozuje svoji činnost, aniž by k tomu měla příslušná oprávnění orgánů veřejné moci.

Vytvořil - 1/7/2016 11:35:00


Českokrumlovská teplárna snížila vypouštění oxidu siřičitého oproti loňsku o téměř 400 % ! 

Společnost CARTHAMUS a.s., která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin, což má nepochybně pozitivní dopad na životní prostředí!

Vytvořil - 22/6/2016 19:04:00


Reakce společnosti CARTHAMUS a.s., na údajné ukončení provozu teplárny Domoradice

Společnost CARTHAMUS a.s., touto formou reaguje na lživé informace, týkající se údajného ukončení provozu teplárny Domoradice ke konci roku 2016. Naše společnost se důrazně ohrazuje vůči těmto zcela nepravdivým zprávám, které jsou v těchto dnech aktivně šířeny lidmi, záměrně se snažícími poškodit naši společnost a vyvolat zcela nedůvodné obavy u části obyvatelstva Českého Krumlova, kterému naše společnost dodává teplo a teplou užitkovou vodu.

Vytvořil - 9/6/2016 12:21:00


Teplárna společnosti CARTHAMUS je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než její předchůdkyně

Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje teplárnu v Přísečné na Českokrumlovsku, která zároveň vyrábí elektřinu a zásobuje teplem průmyslovou zónu v Domoradicích, téměř čtyřicet bytových domů v Českém Krumlově a také několik objektů orgánů veřejné správy.

Vytvořil - 30/5/2016 15:46:00


Upozornění na přerušení dodávky tepla 2016

Od 29.07. 24:00 h – do 07.08. 24:00 h bude z technických důvodů (plánovaná odstávka, opravy) přerušena dodávka tepla a teplé užitkové vody vyráběné z páry nebo otopné vody. Dodávka tepla bude obnovena v dopoledních hodinách dne 08.08.2016.

Vytvořil - 30/5/2016 10:12:00


Společnost CARTHAMUS a.s., byla i letos generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov 2015

Generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov se již tradičně stala společnost CARTHAMUS a.s., výrobce a dodavatel tepla a elektřiny v Českém Krumlově. V rámci VIII. ročníku Festivalu barokních umění, který je festivalem staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka, byla po více než 250 letech uvedena komická opera L`Amore in Musica italského skladatele 18. století Antonia Boroni.

Vytvořil - 1/10/2015 15:50:00Společnost CARTHAMUS a.s., podpořila dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov. Za darované peníze nemocnice pořídí transportní lůžko. 

Dětské oddělení bude moci již brzy díky daru společnosti CARTHAMUS a.s., využívat k transportu malých pacientů zbrusu nové transportní lůžko. Dar ve výši 80 tisíc korun předal Nemocnici Český Krumlov člen představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., pan Jaroslav Mašek.

Vytvořil - 18/8/2015 22:14:00