Od 1.6.2022 dochází ke změně cen

Od 1.6.2022 dochází ke změně cen tepla do lokality zdroj na 396,00 Kč/GJ (bez DPH), 435,60 Kč/GJ (včetně DPH) a do cenové lokality město na 599,00 Kč/GJ (bez DPH), 658,90 Kč/GJ (včetně DPH).

Vytvořil - 22/06/2022 22:35

Přerušení dodávek teplé vody a tepla

Z důvodu nedodávek vody spol. ČEVAK a.s., způsobené havárií, jsme nuceni pozastavit dodávky tepla a teplé užitkové vody do oblasti sídliště Mír I.

Znovu obnovení dodávek očekáváme do 17 h tohoto dne.

Všem zákazníkům se omlouváme za způsobené potíže.

Vytvořil - 15/02/2022 12:35

Dodávky otopové vody obnoveny


Dnes 08.04.2021 v 16,00 h došlo k obnově dodávek otopové vody.

Všem zákazníkům se omlouváme za způsobené komplikace.  

Vytvořil - 08/04/2021 18:55

Přerušení dodávek otopové vody

Ve čtvrtek 08.04.2021 od 6,00 h bude přerušena dodávka otopové vody z důvodu opravy havárie potrubí. Znovuobnovení dodávek očekáváme do 20,00 h téhož dne.

Přerušení dodávky otopové vody se dotkne objektů č. p. 145, 146, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Společnost CARTHAMUS a.s., se velice omlouvá všem zákazníkům za vzniklou nepříjemnou situaci, která však nebyla způsobena naším zaviněním.

Vytvořil - 07/04/2021 23:55

Dodávky teplé vody nemusí být kvůli závadě na Energobloku v plné kvalitě 

Z důvodu závady na elektroodlučovači budou dodávky teplé užitkové vody zabezpečovány náhradním technickým způsobem. Toto záložní technické řešení však neumožňuje kontinuální dodávky teplé vody jako za normální situace. Proto do 15 h 03.07.2020 může docházet k určitým propadům teploty dodávané vody.

Společnost CARTHAMUS a.s., se předem velice omlouvá za případy výkyvů v teplotě dodávané teplé vody, které mohou odběratelé zaznamenat během dnešního a zítřejšího dne zaznamenat.

Vytvořil - 02/07/2020 11:55

Porucha na Energobloku

Dne 08.06.2020 v ranních hodinách došlo z důvodu poruchy na Energobloku k výpadku dodávek tepla a teplé vody.

Všem odběratelům se velice omlouváme, avšak závada nebyla způsobena naším zavinění.

Vytvořil - 08/06/2020 12:05

Omezení dodávek tepla

Z důvodu výměny armatury na centrálním parovodu budou omezeny dodávky tepla do 20,00 h dne 27.04.2020.
Za způsobené komplikace se společnost CARTHAMUS a.s., svým zákazníkům omlouvá.

Vytvořil 27/4/2020 12:25:00

Porucha na teplovodech 

Od 8,00 h 23.04.2020 do 12,00 h 24.04.2020 bude z důvodu poruchy na teplovodech zajištěna dodávka teplé užitkové vody náhradním technickým řešením. Tímto režimem však bohužel není možné plnohodnotně zajistit dodávky teplé užitkové vody pro odběratele a může docházet k určitým propadům teploty dodávané vody.

Vytvořil 23/4/2020 9:25:00

Přerušení dodávky tepla a teplé vody 

Dne 27.12.2019 se vyskytla závada na kotli. Z tohoto důvodu jsou přerušeny dodávky tepla a teplé vody. Závada bude odstraněna a dodávky obnoveny do 15 h.

Vytvořil 27/12/2019 10:05:00

Přerušení dodávky teplé vody na sídlišti Mír v Českém Krumlově

V úterý 03.09.2019 od 7.00 h do středy 04.09.2019 17.00 h bude přerušena dodávka teplé užitkové vody na sídlišti Mír v Českém Krumlově. Důvodem je přepojování starého potrubí na potrubí nové v rámci rekonstrukce sekundárních rozvodů.

Přerušení dodávky teplé vody se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.

Vytvořil - 29/08/2019 18:05

Rekonstrukce rozvodů na sídlišti Mír v Českém Krumlově začne 1. července. Dodávky teplé vody budou přerušeny jen minimálně.

Od 1. července do 31. října bude probíhat kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou užitkovou vodou a teplem sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.

Vytvořil - 18/06/2019 17:05

Dodávky teplé vody během odstávky Energobloku nebudou v plné kvalitě 

Pravidelná technická odstávka Energobloku v Přísečné se tento rok uskuteční v termínu od 8. 4. do 14. 4., přičemž dodávky páry pro ohřev teplé užitkové vody budou zabezpečovány náhradním technickým řešením. Tímto režimem však bohužel není možné plnohodnotně zajistit dodávky teplé užitkové vody pro odběratele.

Vytvořil - 11/04/2019 15:05

Energoblok v Domoradicích zmodernizuje kilometry teplovodního potrubí

V letošním a příštím roce proběhne kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou vodou sídliště Mír v Českém Krumlově. Celkově se jedná o tři větve sekundárních rozvodů, jež jsou zastaralé a z hlediska tepelných ztrát již neodpovídají současným environmentálním požadavkům.

Vytvořil - 03/01/2019 16:35

Energoblok v Domoradicích získal kolaudační souhlas 

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov vydal dne 26. listopadu 2018 kolaudační souhlas s užíváním stavby Energobloku, a to za účelem spalování biomasy a výroby elektrické energie.

Vytvořil - 10/12/2018 17:05

Krajský úřad vydal Energobloku v Domoradicích souhlasné stanovisko v procesu EIA 

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k záměru Energobloku v Domoradicích, a to včetně podmínek pro řízení, která budou na souhlasné stanovisko navazovat. Tímto krokem byl fakticky ukončen proces, jímž byly posouzeny vlivy úprav Energobloku na životní prostředí.

Vytvořil - 12/1/2018 17:05


Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu

Č e s k ý K r u m l o v, 5. dubna 2017 – Energoblok v Domoradicích spouští v současné době unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak mají jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů.

Vytvořil  - 26/5/2017 13:05:00


Pomozte nám s identifikací zápachu ve Vašem okolí!

Společnost Carthamus si v rámci firemního managementu ochrany životního prostředí klade za cíl minimalizovat dopady činností společnosti na životní prostředí a neustále zlepšovat svůj environmentální profil. Jedním z nástrojů je nedávná implementace softwaru na sledování kvality ovzduší Purenviro TOM, který pomocí zpracování místních meteodat provádí kontinuální modelování rozptylu emisí pachů ze zdroje a za přispění veřejnosti identifikuje další možné zdroje zápachu.

Vytvořil - 5/4/2017 17:54:00


Energoblokem prošlo v pátek téměř 200 lidí. Seznámili se s provozem a viděli nejnovější technologie

Na dvě stovky lidí dorazily během sychravého pátečního dne do areálu Energobloku Domoradice, aby si prohlédly provoz závodu. Zaměstnanci Energobloku jim ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob řízení teplárny a též představili nová ekologizující opatření.

Vytvořil - 4/4/2017 17:18:00


Domoradický Energoblok zve veřejnost na den otevřených dveří

Domoradický Energoblok otevře své dveře veřejnosti v pátek 25. listopadu 2016. Dopolední program bude určen výhradně školám, odpoledne od 14. hodiny pak bude areál zpřístupněn široké veřejnosti. Připraveny jsou komentované prohlídky a občerstvení.

Vytvořil - 21/11/2016 19:06:00


Českokrumlovským podle výzkumu nejvíce vadí doprava

Č E S K Ý K R U M L O V, 8. LISTOPADU 2016 – Za největší ekologický problém v regionu Český Krumlov považují jeho obyvatelé osobní a nákladní dopravu. Vyplývá to z průzkumu společnosti TNS Aisa, který si nechal zpracovat provozovatel domoradického energobloku, firma Carthamus. Obyvatele též trápí černé skládky, znečištění způsobené průmyslovou výrobou a kouř z domovních komínů a lokálních topenišť.

Vytvořil - 8/11/2016 18:22:00


Domoradická teplárna z vlastního rozhodnutí pozastavila probíhající proces EIA

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., pozastavil z vlastního rozhodnutí tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv další mohutné ekologizace teplárny na životní prostředí. Stalo se tak, když společnost vzala nazpět oznámení záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na zpracování biomasy“, podané na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Vytvořil - 13/10/2016 10:41:00


CARTHAMUS byl po třetí generálním partnerem Festivalu barokních umění

Českokrumlovský zámek hostil devátý ročník Festivalu barokních umění. Generálním partnerem byla tradičně společnost CARTHAMUS a.s.

Vytvořil - 20/9/2016 13:11:00


Domoradická teplárna dostala od ekologů zelenou, k nízkým emisím přidá minimální pachovou zátěž a odhlučnění. 

Nové opatření sníží emise pachových látek o 93 %.

Vytvořil - 9/9/2016 11:25:00


Energoblok v Přísečné už rok a půl nečerpá podzemní vody!

Společnost CARTHAMUS a.s., se důrazně ohrazuje proti informacím, že drancuje zásoby podzemní vody a je příčinou vysychání studní v okolí Energobloku v Přísečné, který provozuje.

Vytvořil - 21/7/2016 11:07:00


Vyjádření provozovatele Energobloku v Domoradicích k nepravdivým informacím ohledně jejího provozování bez řádného povolení

Společnost CARTHAMUS a.s., jakožto vlastník a provozovatel Energobloku v obci Přísečná se ohrazuje proti tvrzení, že provozuje svoji činnost, aniž by k tomu měla příslušná oprávnění orgánů veřejné moci.

Vytvořil - 1/7/2016 11:35:00


Českokrumlovská teplárna snížila vypouštění oxidu siřičitého oproti loňsku o téměř 400 % ! 

Společnost CARTHAMUS a.s., která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin, což má nepochybně pozitivní dopad na životní prostředí!

Vytvořil - 22/6/2016 19:04:00


Reakce společnosti CARTHAMUS a.s., na údajné ukončení provozu teplárny Domoradice

Společnost CARTHAMUS a.s., touto formou reaguje na lživé informace, týkající se údajného ukončení provozu teplárny Domoradice ke konci roku 2016. Naše společnost se důrazně ohrazuje vůči těmto zcela nepravdivým zprávám, které jsou v těchto dnech aktivně šířeny lidmi, záměrně se snažícími poškodit naši společnost a vyvolat zcela nedůvodné obavy u části obyvatelstva Českého Krumlova, kterému naše společnost dodává teplo a teplou užitkovou vodu.

Vytvořil - 9/6/2016 12:21:00


Teplárna společnosti CARTHAMUS je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než její předchůdkyně

Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje teplárnu v Přísečné na Českokrumlovsku, která zároveň vyrábí elektřinu a zásobuje teplem průmyslovou zónu v Domoradicích, téměř čtyřicet bytových domů v Českém Krumlově a také několik objektů orgánů veřejné správy.

Vytvořil - 30/5/2016 15:46:00


Upozornění na přerušení dodávky tepla 2016

Od 29.07. 24:00 h – do 07.08. 24:00 h bude z technických důvodů (plánovaná odstávka, opravy) přerušena dodávka tepla a teplé užitkové vody vyráběné z páry nebo otopné vody. Dodávka tepla bude obnovena v dopoledních hodinách dne 08.08.2016.

Vytvořil - 30/5/2016 10:12:00


Společnost CARTHAMUS a.s., byla i letos generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov 2015

Generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov se již tradičně stala společnost CARTHAMUS a.s., výrobce a dodavatel tepla a elektřiny v Českém Krumlově. V rámci VIII. ročníku Festivalu barokních umění, který je festivalem staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka, byla po více než 250 letech uvedena komická opera L`Amore in Musica italského skladatele 18. století Antonia Boroni.

Vytvořil - 1/10/2015 15:50:00Společnost CARTHAMUS a.s., podpořila dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov. Za darované peníze nemocnice pořídí transportní lůžko. 

Dětské oddělení bude moci již brzy díky daru společnosti CARTHAMUS a.s., využívat k transportu malých pacientů zbrusu nové transportní lůžko. Dar ve výši 80 tisíc korun předal Nemocnici Český Krumlov člen představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., pan Jaroslav Mašek.

Vytvořil - 18/8/2015 22:14:00