Aktuality

Oznámení odstávky TUV dne 22.08.2023

Vytvořil v Tiskové zprávy 21/08/2023 12:50:00

Dne 22.08.2023 bude prováděno přepojování rozvodů TUV na provizorní potrubí pro provoz TUV po dobu rekonstrukce teplovodů. Přepojování proběhne v dopoledních hodinách a týká se objektů v Urbinské ul. č.p. 140, 141, 142, 143, 144.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Oznámení odstávky TUV dne 1. srpna 2023

Vytvořil v Tiskové zprávy 31/07/2023 11:30:00

Dne 01.08.2023 bude prováděno přepojování rozvodů TUV na provizorní potrubí pro provoz TUV po dobu rekonstrukce teplovodů. Přepojování proběhne v dopoledních hodinách a týká se objektů v Urbinské ul. č. p. 140, 141, 142, 143, 144.

  

Děkujeme za pochopení.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Oznámení odstávky TUV dne 27.07.2023

Vytvořil v Tiskové zprávy 25/07/2023 16:30:00

Dne 27.07.2023 bude prováděno přepojování rozvodů TUV na provizorní potrubí pro provoz TUV po dobu rekonstrukce teplovodů. Přepojování proběhne v dopoledních hodinách a týká se objektů v Urbinské ul. čp.140, 141, 142, 143, 144.

 

Děkujeme za pochopení.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Odstávka dodávek TÚV – 19.07.2023

Vytvořil v Tiskové zprávy 19/07/2023 11:00:00

Dne 19.07.2023 od 8,00 h do 14,00 h bude probíhat odstávka teplé užitkové vody.

  

Děkujeme za pochopení.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Odstávka TUV – Urbinská ul. 140, 141, 142, 143, 144

Vytvořil v Tiskové zprávy 08/06/2023 12:00:00

Dne 12.06.2023 bude prováděno přepojování rozvodů TUV na provizorní PE potrubí pro provoz TUV po dobu rekonstrukce teplovodů. Přepojování proběhne v dopoledních hodinách a týká se těchto čp v Urbinské ul. 140, 141, 142, 143, 144.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

CARTHAMUS a.s.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Omezení dodávek tepelné energie a snížená kvalita TUV, rekonstrukce rozvodů

Vytvořil v Tiskové zprávy 26/04/2023 13:40:00

Urbinská 140 - 144

 

 Vážení zákazníci,

 

rádi bychom Vás informovali o plánované odstávce Energobloku v období od 15.05.2023 do 30.06.2023. V tomto období budou omezeny dodávky tepelné energie a snížena kvalita dodávek teplé užitkové vody.

Zároveň bude v období od 15.05.2023 do 31.08.2023 probíhat rekonstrukce rozvodů v ulici Urbinská čp. 140 – 144, čímž bude docházet k omezení dodávek tepelné energie a snížení kvality dodávek teplé užitkové vody. V důsledku rekonstrukce rozvodů zde budou probíhat zemní práce, bude zde docházet k pohybu techniky, dojde k omezení míst k parkování a k nezbytně nutnému omezení pohybu chodců.

 

Tímto si dovolujeme oznámit výše uvedené skutečnosti ve lhůtě stanovené dle § 76 odst. 4 písm. c) energetického zákona.

 

Vážení zákazníci, stav rozvodů není dobrý a míra tepelných ztrát je z pohledu životního prostředí jen těžko odůvodnitelná. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci, s cílem rozvody modernizovat a tepelné ztráty podstatně snížit. Jsme přesvědčeni o tom, že omezení, která jsou během takto rozsáhlé akce nevyhnutelná, přijmete s pochopením. I za ně se však velice omlouváme.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Omezení dodávek tepelné energie a snížená kvalita TUV pro odběratele

Vytvořil v Tiskové zprávy 26/04/2023 12:59:00

Triumfa

SBD

Kaufland

CPI Retails One

Mír 1 – 145 – 161 Urbinská, Lipová

Mír 2 – 180 – 191 Jasmínová, Urbinská

 

 Vážení zákazníci,

 

rádi bychom Vás informovali o plánované odstávce Energobloku v období od 15.05.2023 do 30.06.2023. V tomto období budou omezeny dodávky tepelné energie a snížena kvalita dodávek teplé užitkové vody. V tomto období jsou plánovány opravy, údržbové a revizní práce na Energobloku.

Tímto si dovolujeme oznámit výše uvedenou skutečnost ve lhůtě stanovené dle § 76 odst. 4 písm. c) energetického zákona.

Vážení zákazníci, omlouváme se za případné komplikace, avšak musíme jako každý rok přistoupit k údržbě celého systému.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Omezení dodávek tepelné energie – CZT primer

Vytvořil v Tiskové zprávy 26/04/2023 12:55:00

Vážení zákazníci,

 

rádi bychom Vás informovali o plánované odstávce Energobloku v období od 15.05.2023 do 30.06.2023. V tomto období budou omezeny dodávky tepelné energie. V tomto období jsou plánovány opravy, údržbové a revizní práce na Energobloku.

 

Tímto si dovolujeme oznámit výše uvedenou skutečnost ve lhůtě stanovené dle § 76 odst. 4 písm. c) energetického zákona.

 

Vážení zákazníci, omlouváme se za případné komplikace, avšak musíme jako každý rok přistoupit k údržbě celého systému.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávek tepelné energie do průmyslové zóny

Vytvořil v Tiskové zprávy 26/04/2023 12:35:00

Vážení zákazníci,

 

rádi bychom Vás informovali o plánované odstávce Energobloku v období od 15.05.2023 do 30.06.2023. V tomto období budou přerušeny dodávky tepelné energie do lokality Průmyslová zóna. V tomto období jsou plánovány opravy, údržbové a revizní práce na Energobloku.

 

Tímto si dovolujeme oznámit výše uvedenou skutečnost ve lhůtě stanovené dle § 76 odst. 4 písm. c) energetického zákona.

 

Vážení zákazníci, omlouváme se za případné komplikace, avšak musíme jako každý rok přistoupit k údržbě celého systému.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Od 1. ledna 2023 dochází ke změně cen tepla

Vytvořil v Tiskové zprávy 07/12/2022 12:05:00

Od 1. ledna 2023 dochází ke změně cen tepla do lokality zdroj (průmyslová zóna) na 475 Kč/GJ bez DPH (522,5 Kč/GJ vč. DPH) a do cenové lokality město na 719 Kč/GJ bez DPH (790,90 Kč/GJ vč. DPH).O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Byly obnoveny dodávky teplé užitkové vody 

Vytvořil v Tiskové zprávy 14/11/2022 19:05:00

Od dnešního dne (14.11.2022) byly obnoveny dodávky teplé užitkové vody do objektů na adrese Urbinská c. p. 140, 141, 142, 143, 144.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávek teplé užitkové vody

Vytvořil v Tiskové zprávy 13/11/2022 09:35:00

V důsledku havárie na potrubí došlo k přerušeni dodávek teplé užitkové vody do objektů na adrese Urbinska c. p. 140, 141, 142, 143, 144.


Na odstranění havárie pracujeme. 


Všem zákazníkům se velice omlouváme. O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Zrušení úsporného tarifu na teplo

Vytvořil v Tiskové zprávy 06/10/2022 15:35:00

Vážení zákazníci,

 

 

vláda ČR rozhodla dne 05.10.2022 o zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Dle tohoto nařízení měly být vypláceny příspěvky v roce 2023. Z úrovně zákazníků teplárny Domoradice se jednalo o příspěvek na úhradu nákladů na teplo, o který zákazníci mohli požádat u výrobce tepla, který by tento příspěvek zohlednil.

 

S ohledem na výše uvedené informujeme naše zákazníky, že v současné době není možné podávat žádosti o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů na teplo.

 

O dalším vývoji situace budeme informovat.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Prerušení dodávek tepla

Vytvořil v Tiskové zprávy 05/10/2022 15:35:00

Z důvodu poruchy na teplovodu jsou od středy 05.10.2022 přerušeny dodávky tepla v objektech Urbinská č. p. 140, 141, 142, 143, 144. Znovuobnovení dodávek se předpokládá ve čtvrtek 06.10.2022 do 14 h.

 

Omlouváme se všem havárií postiženým zákazníkům.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Byly obnoveny dodávky teplé užitkové vody 

Vytvořil v Tiskové zprávy 30/08/2022 19:35:00

Od dnešního dne (30.08.2022) od 11 h. byly obnoveny dodávky teplé užitkové vody do objektu na adrese Urbinska 141.


Děkujeme všem zákazníkům za pochopení. O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávky teplé vody

Vytvořil v Tiskové zprávy 26/08/2022 17:35:00

Aktualizace k 26.08.2022

 

Dodávky teplé užitkové vody byly obnoveny do objektů na adrese Urbinská č. p. 140, 142, 143, 144, a to od 11,00 h dne 26.08.2022.

 

Oprava havárie potrubí dodávající teplou užitkovou vodu do objektu na adrese Urbinská č. p. 141 bude probíhat i v následujícím týdnu. Jedná se o poruchu potrubí uloženého v zemi.

 

Velice se omlouváme všem odběratelům za způsobené obtíže.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávky teplé vody

Vytvořil v Tiskové zprávy 25/08/2022 19:35:00

Z důvodu havárie na potrubí jsou přerušeny od dne 25.08.2022 dodávky teplé užitkové vody do objektů na adrese Urbinská č. p. 140 -144. Znovuobnovení dodávek očekáváme během zítřka, tj. 26.08.2022.

 

Tímto se omlouváme všem našim zákazníkům za způsobené obtíže.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Od 1.6.2022 dochází ke změně cen 

Vytvořil v Tiskové zprávy 24/06/2022 22:35:00

Od 1.6.2022 dochází ke změně cen tepla do lokality zdroj na 396,00 Kč/GJ (bez DPH), 435,60 Kč/GJ (včetně DPH) a do cenové lokality město na 599,00 Kč/GJ (bez DPH), 658,90 Kč/GJ (včetně DPH).O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávek teplé vody a tepla

Vytvořil v Tiskové zprávy 15/02/2022 12:35:00

Z důvodu nedodávek vody spol. ČEVAK a.s., způsobené havárií, jsme nuceni pozastavit dodávky tepla a teplé užitkové vody do oblasti sídliště Mír I.


Znovu obnovení dodávek očekáváme do 17 h tohoto dne.


Všem zákazníkům se omlouváme za způsobené potíže.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Dodávky otopové vody obnoveny

Vytvořil v Tiskové zprávy 08/04/2021 18:55:00

Dnes 08.04.2021 v 16,00 h došlo k obnově dodávek otopové vody.


Všem zákazníkům se omlouváme za způsobené komplikace.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávek otopové vody

Vytvořil v Tiskové zprávy 07/04/2021 23:55:00

Ve čtvrtek 08.04.2021 od 6,00 h bude přerušena dodávka otopové vody z důvodu opravy havárie potrubí. Znovuobnovení dodávek očekáváme do 20,00 h téhož dne.


Přerušení dodávky otopové vody se dotkne objektů č. p. 145, 146, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.


Společnost CARTHAMUS a.s., se velice omlouvá všem zákazníkům za vzniklou nepříjemnou situaci, která však nebyla způsobena naším zaviněním.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Mgr. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Dodávky teplé vody nemusí být kvůli závadě na Energobloku v plné kvalitě 

Vytvořil v Tiskové zprávy 02/07/2020 11:55:00

Z důvodu závady na elektroodlučovači budou dodávky teplé užitkové vody zabezpečovány náhradním technickým způsobem. Toto záložní technické řešení však neumožňuje kontinuální dodávky teplé vody jako za normální situace. Proto do 15 h 03.07.2020 může docházet k určitým propadům teploty dodávané vody.


Společnost CARTHAMUS a.s., se předem velice omlouvá za případy výkyvů v teplotě dodávané teplé vody, které mohou odběratelé zaznamenat během dnešního a zítřejšího dne zaznamenat.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Porucha na Energobloku

Vytvořil v Tiskové zprávy 08/6/2020 12:05:00

Dne 08.06.2020 v ranních hodinách došlo z důvodu poruchy na Energobloku k výpadku dodávek tepla a teplé vody.


Všem odběratelům se velice omlouváme, avšak závada nebyla způsobena naším zavinění.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Omezení dodávek tepla 

Vytvořil v Tiskové zprávy 27/4/2020 12:25:00

Z důvodu výměny armatury na centrálním parovodu budou omezeny dodávky tepla do 20,00 h dne 27.04.2020.


Za způsobené komplikace se společnost CARTHAMUS a.s., svým zákazníkům omlouvá.


O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Porucha na teplovodech 

Vytvořil v Tiskové zprávy 23/4/2020 9:25:00

Od 8,00 h 23.04.2020 do 12,00 h 24.04.2020 bude z důvodu poruchy na teplovodech zajištěna dodávka teplé užitkové vody náhradním technickým řešením. Tímto režimem však bohužel není možné plnohodnotně zajistit dodávky teplé užitkové vody pro odběratele a může docházet k určitým propadům teploty dodávané vody.

Společnost CARTHAMUS a.s., se předem velice omlouvá za případy výkyvů v teplotě dodávané teplé vody, které mohou odběratelé zaznamenat během poruchy na teplovodech.


O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávky tepla a teplé vody

Vytvořil v Tiskové zprávy 27/12/2019 10:05:00

Dne 27.12.2019 se vyskytla závada na kotli. Z tohoto důvodu jsou přerušeny dodávky tepla a teplé vody. Závada bude odstraněna a dodávky obnoveny do 15 h. 


O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Přerušení dodávky teplé vody na sídlišti Mír v Českém Krumlově

Vytvořil v Tiskové zprávy 29/8/2019 18:05:00

V úterý 03.09.2019 od 7.00 h do středy 04.09.2019 17.00 h bude přerušena dodávka teplé užitkové vody na sídlišti Mír v Českém Krumlově. Důvodem je přepojování starého potrubí na potrubí nové v rámci rekonstrukce sekundárních rozvodů.

Přerušení dodávky teplé vody se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.


O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Rekonstrukce rozvodů na sídlišti Mír v Českém Krumlově začne 1. července. Dodávky teplé vody budou přerušeny jen minimálně.

Vytvořil v Tiskové zprávy 18/6/2019 17:05:00

Od 1. července do 31. října bude probíhat kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou užitkovou vodou a teplem sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.

„Dodávky teplé vody budou probíhat během rekonstrukce kontinuálně, jen v období přelomu měsíců července a srpna bude docházet k jejich několikahodinovému přerušení, a to v důsledku přepojování starého potrubí na potrubí nové,“ říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS, a. s., PhDr. Jindřich Beznoska a dodává: „Přerušení dodávek teplé vody bude probíhat vždy v dopoledních hodinách, přičemž odhadujeme čtyři možná přerušení. O konkrétních dnech přerušení dodávek teplé vody budeme naše zákazníky informovat vždy s týdenním předstihem, a to formou výlepu na vchodové dveře domů.“

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky teplé užitkové vody je plánováno na přelom měsíců července a srpna.

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky otopné vody je plánováno do 10. září, a do 31. října bude skončena celá rekonstrukce sekundárních rozvodů. Dodávky otopné vody v topné sezóně nebudou rekonstrukcí rozvodů nikterak dotčeny.

„Stav rozvodného potrubí není dobrý a rovněž míra tepelných ztrát, která s tím souvisí, je vysoká. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci, a to s cílem rozvody modernizovat a tepelné ztráty podstatně snížit. Jsme přesvědčeni o tom, že omezení, která jsou během takto rozsáhlé akce nevyhnutelná, přijmou naší zákazníci s pochopením. I za ně se však velice omlouváme,“ uzavírá Jindřich Beznoska.
O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Dodávky teplé vody během odstávky Energobloku nebudou v plné kvalitě 

Vytvořil v Tiskové zprávy 11/4/2019 15:05:00

Pravidelná technická odstávka Energobloku v Přísečné se tento rok uskuteční v termínu od 8. 4. do 14. 4., přičemž dodávky páry pro ohřev teplé užitkové vody budou zabezpečovány náhradním technickým řešením. Tímto režimem však bohužel není možné plnohodnotně zajistit dodávky teplé užitkové vody pro odběratele.  

Během odstavení hlavního kotle je nutné zabezpečit dodávky páry pro ohřev teplé užitkové vody náhradním způsobem. Toto záložní technické řešení však neumožňuje kontinuální dodávky teplé vody, jako za normální situace. Proto do konce odstávky, tj. do 14. 4. do 24 h, bude docházet k určitým propadům teploty dodávané vody.

Společnost CARTHAMUS a.s., se předem velice omlouvá za případy výkyvů v teplotě dodávané teplé vody, které mohou odběratelé zaznamenat během odstávky Energobloku.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Energoblok v Domoradicích zmodernizuje kilometry teplovodního potrubí

Vytvořil v Tiskové zprávy 03/01/2019 16:35:00

V letošním a příštím roce proběhne kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou vodou sídliště Mír v Českém Krumlově. Celkově se jedná o tři větve sekundárních rozvodů, jež jsou zastaralé a z hlediska tepelných ztrát již neodpovídají současným environmentálním požadavkům.

„Míra tepelných ztrát na stávajícím potrubí je v současné době z pohledu životního prostředí jen těžko odůvodnitelná, proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci,“  říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., PhDr. Jindřich Beznoska a dodává: „Snažíme se, abychom životní prostředí zatěžovali co možná nejméně, proto zmodernizujeme asi 3 km potrubí, čímž dojde ke značnému snížení tepelných ztrát. Obyvatelé se však žádných dlouhodobých omezení dodávek teplé vody obávat nemusí. “

Společnost CARTHAMUS a.s., vlastník a provozovatel Energobloku, plánuje rozložit rekonstrukci sekundárních rozvodů do letošního a příštího roku, přičemž sekundární rozvody jsou ty, jež vycházejí z výměníkových stanic a přímo zásobují obytné domy teplou vodou. Vlastní realizace bude probíhat mimo topnou sezonu a omezení dodávek teplé vody bude probíhat co nejšetrněji. Doba omezení dodávek teplé vody je odhadována na 1 den, přičemž konkrétní data budou v předstihu oznámena.O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Energoblok v Domoradicích získal kolaudační souhlas 

Vytvořil v Tiskové zprávy 10/12/2018 17:05:00

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov vydal dne 26. listopadu 2018 kolaudační souhlas s užíváním stavby Energobloku, a to za účelem spalování biomasy a výroby elektrické energie.  

Závěrečná kontrolní prohlídka Energobloku se uskutečnila dne 22. listopadu 2018, přičemž Stavební úřad konstatoval, že stavba byla dokončena v souladu s podmínkami stavebního povolení a byly dodrženy všechny podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení zkušebního provozu. „Splnili jsme bezezbytku jednotlivé podmínky, jež nám vyplývaly ze všech rozhodnutí orgánů veřejné moci i ze závěrů EIA,“ komentuje vydání kolaudačního souhlasu PhDr. Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., a dodává: „Kolaudační souhlas je výsledkem našeho dlouhodobého snažení a velkých investic, aby provoz Energobloku splňoval všechny povinnosti uložené právními předpisy a zatěžoval tak životní prostředí co nejméně!“

Ze všech závazných stanovisek, vyjádření i rozhodnutí dotčených orgánů vyplynulo, že byly splněny všechny podmínky, které byly dotčenými orgány stanoveny k povolení stavby Energobloku a k povoleních jednotlivých zkušebních provozů. Stavební úřad v návaznosti na souhlasná stanoviska vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby, který nabyl účinnosti ke dni 28. listopadu 2018.

Kolaudace provozu Energobloku nikterak nezvýší cenu dodávaného tepla. Ta zůstane na cenové hladině platné od 1. ledna 2017, kdy společnost CARTHAMUS a.s, snížila cenu dodávaného tepla pro obyvatele Českého Krumlova o téměř 11 %. O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Krajský úřad vydal Energobloku v Domoradicích souhlasné stanovisko v procesu EIA 

Vytvořil v Tiskové zprávy 12/1/2018 17:05:00

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k záměru Energobloku v Domoradicích, a to včetně podmínek pro řízení, která budou na souhlasné stanovisko navazovat. Tímto krokem byl fakticky ukončen proces, jímž byly posouzeny vlivy úprav Energobloku na životní prostředí.  

Dnes bylo společnosti CARTHAMUS a.s., která vlastní a provozuje Energoblok v Domoradicích, doručeno souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje k úpravám Energobloku, čímž prakticky vyvrcholil proces posuzování Energobloku z hlediska vlivu na životní prostředí. „Souhlasné stanovisko je výsledkem našeho dlouhodobého snažení a nemalých investic, aby Energoblok zatěžoval životní prostředí co nejméně, což se povedlo,“ komentuje vydání stanoviska PhDr. Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., a dodává: „Nyní nás čekají takzvaná navazující řízení, čili dost práce a úsilí je ještě před námi. Jsem ale rád, že se expertízami prokázalo, že Energoblok neškodí životnímu prostředí ani nemá negativní dopady na lidské zdraví!“ 


Navazující řízení bude společnost CARTHAMUS a.s., vést například před orgánem ochrany ovzduší či před orgánem ochrany životního prostředí a je odhodlána splnit bezezbytku všechny podmínky, které jí v závazném stanovisku určil Krajský úřad. O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz


Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu

Vytvořil v Tiskové zprávy  5/4/2017 17:54:00

Č e s k ý K r u m l o v, 5. dubna 2017 – Energoblok v Domoradicích spouští v současné době unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak mají jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů. 


„Rozhodli jsme se investovat do systému, který pomůže identifikovat zdroj zápachu v okolí Energobloku,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska a dodává: „Byli bychom moc rádi, kdyby se do sledování kvality ovzduší v okolí Energobloku zapojilo co nejvíce občanů. Jde nám o společnou věc, a to minimalizovat dopady činnosti Energobloku na životní prostředí.“


Prostřednictvím intuitivního systému Purenviro TOM mohou občané v mapě velice jednoduše označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném okamžiku nacházel a zda je možné, aby zdrojem zápachu byl Energoblok, anebo se jedná o jiný zdroj pachu. 


Stížnost na zápach lze provést přes počítač prostřednictvím tohoto odkazu, nebo přes mobilní aplikaci v mobilním telefonu, kterou je možné stáhnout zde, anebo přes QR kód. 

O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.


Kontakt pro novináře

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz


Pomozte nám s identifikací zápachu ve Vašem okolí!

Vytvořil v Tiskové zprávy 4/4/2017 17:18:00

Pomozte nám s identifikací zápachu ve Vašem okolí!


Společnost Carthamus si v rámci firemního managementu ochrany životního prostředí klade za cíl minimalizovat dopady činností společnosti na životní prostředí a neustále zlepšovat svůj environmentální profil. Jedním z nástrojů je nedávná implementace softwaru na sledování kvality ovzduší Purenviro TOM, který pomocí zpracování místních meteodat provádí kontinuální modelování rozptylu emisí pachů ze zdroje a za přispění veřejnosti identifikuje další možné zdroje zápachu.

Uvítáme Vaši pomoc se snížením pachové zátěže v našem městě zaregistrováním stížnosti na zápach, které můžete provést těmito způsoby:


        přes počítač prostřednictvím tohoto odkazu.


        přes mobilní aplikaci přímo ve Vašem telefonu.


        nebo přes tento QR kód.


Energoblokem prošlo v pátek téměř 200 lidí. Seznámili se s provozem a viděli nejnovější technologie


Vytvořil - 4/4/2017 17:18:00

Na dvě stovky lidí dorazily během sychravého pátečního dne do areálu Energobloku Domoradice, aby si prohlédly provoz závodu. Zaměstnanci Energobloku jim ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob řízení teplárny a též představili nová ekologizující opatření.

„Jsme rádi, že byl o premiérový den otevřených dveří takový zájem. Upřímně jsme nečekali, že se tolik lidí bude zajímat o teplárenské technologie,“ říká Vlastimil Toušek, vedoucí provozu Energobloku Domoradice. Během celého dne navštívilo areál přibližně 200 lidí, kteří měli možnost nahlédnout do míst, kam za běžného provozu nemá veřejnost přístup.

Dopolední program patřil školám. Dorazili žáci ze ZŠ Kaplická, střední odborné školy Velešín i studenti českokrumlovského gymnázia. „Pro děti to byl zážitek. Podobné exkurze jsou pro studenty i učitele vítaným zpestřením výuky a možností, jak některé vědomosti z osnov ukázat v reálném životě a provozu,“ řekl RNDr. Stanislav Waldauf, zástupce ředitele českokrumlovského gymnázia.


Kromě veřejnosti a místních škol pozvala společnost Carthamus i zástupce samospráv a úřadů. Z více než třicítky pozvaných nakonec dorazili starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, radní Martin Lobík, Jaroslav Beran, místostarosta obce Přísečná, a člen rady Jihočeského kraje Pavel Hroch. „Pravidelně sem třikrát do roka jezdím a kontroluji provoz.

Překvapuje mne, že ač výroba funguje na bázi biologického materiálu, tak je vždycky uklizená a dnes to nebyl výjimečný stav, není to nachystané jen na den otevřených dveří,“ uvedl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Jsem potěšen hotovými kryty na sušárně, na podavačích a dopravnících, které odsávají prach.

Oceňuji také dokončení zakrytování celého úložiště materiálu, to jsem v České republice neviděl, aby to bylo v celém kompletu tak, jak je to tady. Je to výjimečné, protože ostatní podobné zdroje mají většinou biomasu na volném prostranství."


Den otevřených dveří je jednou z aktivit, prostřednictvím nichž chce Energoblok Domoradice lépe informovat o své činnosti a opatřeních na zlepšení vlivu na životní prostředí. Energoblok zároveň pokračuje ve zprovozňování dalších ekologizujících opatření, která budou celkem stát 26 milionů korun.

O společnosti Carthamus, a. s.

Společnost Carthamus, a.s., provozuje energoblok v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Záměrem společnosti je vybudovat nejzelenější soukromou teplárnu v České republice.

 


Kontakt pro novináře:

Zbyněk Škodáček

tiskový mluvčí

tel.: +420 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz 

Domoradický Energoblok zve veřejnost na den otevřených dveří


Vytvořil v Tiskové zprávy  15/11/2016 17:32:00

Domoradický Energoblok otevře své dveře veřejnosti v pátek 25. listopadu 2016. Dopolední program bude určen výhradně školám, odpoledne od 14. hodiny pak bude areál zpřístupněn široké veřejnosti. Připraveny jsou komentované prohlídky a občerstvení.

„Rádi bychom prokázali všem obyvatelům okolí Českého Krumlova, že nemáme co skrývat,“ říká Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s. „Přijďte se přesvědčit, že projekt Energobloku je moderním projektem současnosti a že předjímá i budoucí vývoj teplárenství a energetického průmyslu v Evropě.“

Provozovatel Energobloku tak pokračuje ve změnách provozu a fungování, které vyplynuly ze zkušebního provozu a z připomínek veřejnosti.


Zaměstnanci Energobloku připravili program pro děti včetně kvízu a soutěže, zváni jsou samozřejmě i dospělí. Naplánovány jsou komentované prohlídky areálu ve spojení s krátkou obecnou přednáškou o fungování výroby tepla a prezentací moderní energetické techniky. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do míst, kam za normálního provozu nemá veřejnost přístup. K nahlédnutí bude sklad biomasy, biomasový kotel, či moderní turbogenerátor vyrábějící elektřinu.


Pro veřejnost bude areál otevřen v pátek 25. listopadu od 14:00 do 18:00. Doprava je zajištěna z autobusového nádraží v Českém Krumlově přes zastávky Špičák, U Sv. Trojice, U Supermarketu. Odjezdy z autobusového nádraží jsou naplánovány na 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45 a 17:15. Více informací je k dispozici na telefonním čísle 223 000 317 a stránkách www.carthamus.cz.


O společnosti CARTHAMUS a. s.

Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje energoblok v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Záměrem společnosti je vybudovat nejzelenější soukromou teplárnu v České republice.


Kontakt pro novináře

Zbyněk Škodáček

tiskový mluvčí CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz


Českokrumlovským podle výzkumu nejvíce vadí doprava


Vytvořil v Tiskové zprávy 8/11/2016 18:22:00

Č E S K Ý K R U M L O V, 8. LISTOPADU 2016 – Za největší ekologický problém v regionu Český Krumlov považují jeho obyvatelé osobní a nákladní dopravu. Vyplývá to z průzkumu společnosti TNS Aisa, který si nechal zpracovat provozovatel domoradického energobloku, firma Carthamus. Obyvatele též trápí černé skládky, znečištění způsobené průmyslovou výrobou a kouř z domovních komínů a lokálních topenišť.

Teplárny považuje spontánně za ekologický problém pouhých 6 procent respondentů. Energoblok Domoradice si nechal průzkum veřejného mínění zhotovit poté, co někteří obyvatelé z okolí, aktivisté a některá média vznesli připomínky vůči provozu teplárny. „Zajímáme se o názor všech obyvatel regionu. Kritické hlasy jsou slyšet nejvíce, průzkum nám poskytl vyvážený obraz o postoji veřejnosti k ekologii a k naší teplárně,“ uvedl Jindřich Beznoska předseda představenstva společnosti Carthamus.


Společnost Carthamus též nedávno pozastavila proces posouzení vlivu energobloku na životní prostředí. Dokumentace se v současné době dopracovává, aby obsahovala všechny informace o minimalizaci vlivu záměru na životní prostředí. 

„Chceme v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům veřejnosti, investovali jsme v uplynulém roce skoro 12 milionů korun do ekologizujících opatření, z celkových 26 milionů připravených na ekologizaci teplárny,“ vysvětluje Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti Carthamus. 

Obyvatelé Českokrumlovska a Jihočeského kraje jsou velmi senzitivní k vlivům energetiky a teplárenství na životní prostředí. Podle provedeného výzkumu považují za nejvíce ekologické obnovitelné zdroje energie včetně biomasy a také energii jadernou. Nejhůře z hlediska ekologie a dlouhodobé udržitelnosti hodnotí obyvatelé spalování komunálního odpadu, uhlí a topných olejů.


Nadpoloviční většina respondentů (57 %) považuje za nejekologičtější způsob vytápění centrální dodávku tepla z teplárny, více než čtvrtina (27 %) dává přednost vlastnímu kotli a pouze 13 % kotli pro vytápění bytového domu nebo skupiny domů. Za nejekologičtější považují dálkové vytápění především obyvatelé bytů (66 %), zatímco 37 % lidí žijících v rodinných domech považuje za nejekologičtější vlastní kotel.


Výzkumu provedeného metodou CAWI se zúčastnilo celkem 117 respondentů ve věku 18-60 let, polovina z nich z Českokrumlovska a polovina z Jihočeského kraje.

Energoblok Domoradice je kogenerační jednotkou, vyrábí se v něm zároveň elektřina a teplo, kterým zásobuje 4000 obyvatel Českého Krumlova a nejbližší průmyslové podniky. Energoblok je provozuje dva kotle, jeden z nich na biomasu (zajišťuje 95 % výroby) a záložní kotel na hnědé uhlí (zhruba 5 % výroby).

Dodávku paliva zajišťuje energoblok zatím prostřednictvím nákladních automobilů. Provoz do energobloku činí zhruba 11 % z provozu do průmyslové zóny a zhruba 0,16 % z celkového dopravního ruchu na silnici České Budějovice – Český Krumlov. Energoblok nyní hledá možnosti jak určitou část štěpky dovážet po železnici.


Energoblok také pokračuje v realizaci dalších ekologizujících opatření. V minulosti již došlo k přerušení čerpání podzemních vod, jejichž hladina se vrátila na původní hodnoty. Firma rovněž zakapotovala sušičku biomasy, čímž sníží prašnost a případné emise pachových látek. Důležitou změnou je rovněž snižování emisí oxidu siřičitého, které byly oproti roku 2014 sníženy o téměř 400 %.


Energoblok též chystá pro veřejnost Den otevřených dveří pro veřejnost, který proběhne v pátek 25. listopadu 2016. Vzdělávací dopoledne bude určeno pro školy z regionu, zástupcům obcí a veřejnosti celé páteční odpoledne. 

O společnosti Carthamus, a. s.

Společnost Carthamus, a.s., provozuje energoblok v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Záměrem společnosti je vybudovat nejzelenější soukromou teplárnu v České republice.

 

 

Kontakt pro novináře

Zbyněk Škodáček

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105, 

e-mail: skodacek@carthamusas.

 

Domoradická teplárna z vlastního rozhodnutí pozastavila probíhající proces EIA


Vytvořil v Tiskové zprávy 13/10/2016 10:41:00

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., pozastavil z vlastního rozhodnutí tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv další mohutné ekologizace teplárny na životní prostředí. Stalo se tak, když společnost vzala nazpět oznámení záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na zpracování biomasy“, podané na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Energoblok v Domoradicích bude nadále pokračovat ve výrobě tepla a teplé vody, které jsou dodávány pro domácnosti v Českém Krumlově, a to bez přerušení a bez vlivu na kvantitu nebo kvalitu dodávek.


Společnost Carthamus nyní vyhodnocuje informace a o svých dalších plánech a aktivitách bude v nejbližším možném termínu detailně informovat.


O společnosti Carthamus, a. s.

Společnost Carthamus, a.s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. Záměrem společnosti je vybudovat nejzelenější soukromou teplárnu v České republice.

 

Kontakt pro novináře

Zbyněk Škodáček

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105, 

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

 


CARTHAMUS byl po třetí generálním partnerem Festivalu barokních umění


Vytvořil v Tiskové zprávy  20/9/2016 13:11:00

Č e s k ý K r u m l o v, 19. září 2016 – Českokrumlovský zámek hostil devátý ročník Festivalu barokních umění. Generálním partnerem byla tradičně společnost CARTHAMUS a.s. Letošní ročník se konal mezi 16. a 18. září. Stěžejním bodem třídenního programu se stala novodobá světová premiéra oslavné opery L’Asilo d’Amore v podání špičkového barokního orchestru Hof-Musici za řízení cembalisty Ondřeje Macka. Uvedení opery též připomnělo 250. výročí otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově v roce 1766, v jehož autentických prostorách se dílo odehrálo.

„Velmi si vážíme partnera, jakým je pro nás společnost CARTHAMUS. V českém prostředí se sponzorství podobně unikátních kulturních představení bez sponzoringu neobejdou. Samozřejmě platí, že čím je kulturní aktivita odbornější a čím méně komerční, tím těžší je získat podporu. Společnosti CARTHAMUS proto velice děkujeme,“ říká Ing. Jiří Kiprý, předseda správní rady Festivaly Český Krumlov.

Společnost CARTHAMUS se dlouhodobě zaměřuje na podporu kulturní a sportovní aktivity v jižních Čechách a většina darů či sponzoringu míří přímo do Českého Krumlova a blízkého okolí. CARTHAMUS je pro Festival barokních umění v Českém Krumlově, jehož první ročník se konal v roce 2008, dlouholetým partnerem. „Je pro nás naprostou samozřejmostí podporovat regionální události tohoto typu. Podobné akce nejenže pozvedávají prestiž celého Českého Krumlova, ale zároveň podporují růst cestovního ruchu. Je nám ctí být partnerem tak velké kulturní akce, jakou Festival barokních uměni je,“ říká Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti CARTHAMUS.

Oslavná opera (tzv. Festa Teatrale) L’Asilo d’Amore (Útočiště Amorovo) byla zkomponována v roce 1732 na libreto Pietra Metastasia k příležitosti oslavy narozenin císařovny Alžběty Kristýny. Autorem hudby byl Antonio Caldaro, který po třicet let působil jako druhý kapelník celoevropsky velmi prestižní císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího rozkvětu během panování císaře Karla VI. známého láskou k hudbě.


Caldarovy skladby významně ovlivnily podobu vrcholného baroka v celé Střední Evropě. Letos byla jeho opera předvedena během tří mimořádných představení v plném scénickém provedení v autentických prostorách unikátního barokního divadla na českokrumlovském zámku. Součástí festivalu byla ale také řada dalších nevšedních koncertů jako například madrigaly alžbětinské Anglie nebo komorní hudba francouzského baroka. Nechyběli ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace v zámecké zahradě.

O společnosti CARTHAMUS a. s.

Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

 

Kontakt pro novináře

Zbyněk Škodáček

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105, 

e-mail: skodacek@carthamusas.cz


Domoradická teplárna dostala od ekologů zelenou, k nízkým emisím přidá minimální pachovou zátěž a odhlučnění. 


Vytvořil - 9/9/2016 11:25:00

Č e s k ý K r u m l o v, 7. září 2016 – Domoradická teplárna, která je největším privátním výrobcem tepla a elektřiny z biomasy v České republice, dostala „zelenou“: nezávislý posudek vlivu na životní prostředí (EIA) navrhnul souhlasné závazné stanovisko se záměrem úpravy provozu. Díky investici 25 milionů korun bude teplárna splňovat ta nejpřísnější ekologická kritéria. Vyplývá to z posudku EIA, který byl vypracován nezávislým znalcem a včera veřejně projednán v Českém Krumlově.

Domoradická teplárna, kterou provozuje společnost Carthamus, zásobuje teplem a elektřinou asi 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

„Naším záměrem je co nejrychleji dokončit plánovaná ekologická opatření, abychom vedle nízkých emisí snížili na minimum i pachovou zátěž,“ uvedl Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti Carthamus, a.s., která teplárnu provozuje. „Díky novým opatřením také zcela odstraníme zápach z biomasy, prašnost a hluk a staneme se zdrojem tepla a elektřiny s minimálním vlivem na životní prostředí.“

V rámci veřejného projednávání zaznělo několik připomínek k posudku ze strany veřejnosti a dotčených samosprávných celků. Zástupci teplárny připomínky ve spolupráci se zpracovatelem posudku a krajským úřadem vypořádají. „Naší snahou je občanům, podnikům i obcím maximálně vyhovět. Chceme být ekologickým a spolehlivým sousedem a partnerem,“ řekl Jindřich Beznoska.


Domoradická teplárna je moderní energetický zdroj, jehož emise se dlouhodobě pohybují hluboko pod zákonem stanovenými limity a dále klesají. Například ve srovnání s rokem 2015 snížila teplárna vypouštěné emise oxidu siřičitého na čtvrtinu.

Teplárna nyní chystá instalaci zařízení, která sníží emise pachových látek o 93 procent, čímž budou zcela potlačeny pachové látky vznikající při sušení biomasy. Mimo to bude firma investovat do změny chlazení turbogenerátoru, čímž bude eliminována tzv. parní vlečka (vodní pára stoupající z chladicích věží) a významně se sníží spotřeba chladicí vody. V minulých měsících již firma ukončila čerpání podzemní vody pro chlazení a minimalizovala hlučnost ventilátorů.


Celý projekt nové domoradické teplárny vznikl již v roce 2005, kdy firma Carthamus výtopnu zakoupila. V roce 2011 potom zahájila přestavbu tehdejšího neekologického a zastaralého provozu s uhelným kotlem na moderní ekologické energetické zařízení, jež využívá parní kotel na biomasu a ve špičkách kotel na hnědé uhlí. Biomasa, jakou je například dřevěná štěpka, patří mezi udržitelné zdroje výroby tepla a elektřiny, vykazuje nulovou uhlíkovou stopu a zcela minimální emise síry a dusíku, které jsou desetinásobně nižší, než povolují příslušné normy.


Domoradická teplárna má jmenovitý tepelný výkon 38,08 MW a dále má instalovaný výkon 9,1 MW pro výrobu elektrické energie. Teplárna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2012.


„Zkušební provoz postupně prokazuje, že náš záměr a projekt jsou správné a odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí v 21. století,“ říká dále Jindřich Beznoska. „Nicméně je pochopitelné, že počáteční provoz u projektu tohoto typu a rozsahu se neobejde bez určitých nesnází, a proto budeme i nadále pokračovat v investicích do moderních technologií ohleduplných k životnímu prostředí. Chceme se stát nejzelenější soukromou teplárnou v České republice.“

Včera projednávaný posudek EIAvyjádřil návrh souhlasného závazného stanoviska k záměru „Úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy Český Krumlov – Domoradice“, a to za předpokladu splnění některých podmínek, kterými například jsou:

- Duben 2015: Ukončení odběru povrchových a podzemních vod a přechod na dodávky z vodovodního řadu (realizováno).

- Srpen 2015: Minimalizace hluku (instalace dvou protihlukových kabin na ventilátory) (realizováno).

- Říjen 2016: Absolutní odstranění zápachu z biomasy (odsávání vzdušiny z biomasy a její odvádění do 110 m komína, čímž budou pachové emise zcela eliminovány).

- Srpen 2017: Zdokonalení systému chlazení s eliminací vodní páry a snížením spotřeby chladicí vody.


Všechny zainteresované strany mají nyní čas do 12. září zaslat Krajskému úřadu v Českých Budějovicích připomínky k posudku. Krajský úřad poté vydá závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.


O společnosti Carthamus

Společnost Carthamus, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.Kontakt pro novináře

Zbyněk Škodáček

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105, 

e-mail: skodacek@carthamusas.czEnergoblok v Přísečné už rok a půl nečerpá podzemní vody!


Vytvořil v Tiskové zprávy  21/7/2016 11:07:00

Společnost CARTHAMUS a.s., se důrazně ohrazuje proti informacím, že drancuje zásoby podzemní vody a je příčinou vysychání studní v okolí Energobloku v Přísečné, který provozuje.

Již od prosince 2014 totiž odebírá vodu ze systému společnosti ČEVAK a.s. O něco později pak nechala vybudovat vodovodní přípojku, kterou odebírá vodu z rozvodu Jihočeského vodárenského svazu (JVS). Dodávky z této přípojky začaly již v dubnu 2015 a zároveň byly ukončeny všechny odběry podzemní vody z vrtů! 


„V současné době neodebíráme pro provoz teplárny ani litr podzemní vody! Toto opatření má nepochybně pozitivní odraz na úroveň hladiny podzemní vody, neboť měření prováděná za účelem monitoringu prokázala, že hladina podzemní vody začala výrazně stoupat a vracet se k původním úrovním před začátkem čerpání,“ upozorňuje předseda představenstva CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska. 

Z měření úrovně hladin vrtů, které společnost CARTHAMUS a.s., pravidelně provádí, jasně vyplývá, že všechny okolní vrty jsou v současné době dobře zásobeny podzemní vodou a ze strany majitelů studní tedy neexistují žádné důvody ke stížnostem, které by se týkaly Energobloku v Přísečné.


Kontakt:

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105,

e-mail: skodacek@carthamusas.cz


Vyjádření provozovatele Energobloku v Domoradicích k nepravdivým informacím ohledně jejího provozování bez řádného povolení


Vytvořil v Tiskové zprávy · 1/7/2016 11:35:00

Společnost CARTHAMUS a.s., jakožto vlastník a provozovatel Energobloku v obci Přísečná se ohrazuje proti tvrzení, že provozuje svoji činnost, aniž by k tomu měla příslušná oprávnění orgánů veřejné moci.

„Ano, je faktem, že Krajský soud v Českých Budějovicích svým rozsudkem zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Českém Krumlově o prodloužení doby zkušebního provozu Energobloku a vrátil celou záležitost stavebnímu úřadu k dalšímu řízení,“ říká JUDr. Zdeněk Záboj, člen představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., a dodává: „Je ale kategorickou nepravdou, že bychom provozovali teplárnu bez příslušných povolení, neboť stavební úřad kompetentně vydal povolení nové, ve kterém se vypořádal se všemi námitkami, které vedly soud k vydání onoho zrušujícího rozsudku!“ Teplárna tedy provozuje svou činnost naprosto legálně a v souladu s vydanými platnými povolením příslušných orgánů veřejné moci České republiky. 

Protože se však společnost CARTHAMUS a.s., cítí být rozsudkem soudu poškozena na svých právech, neboť dle jejího názoru se soud při svém rozhodování dopustil řady nepřesností a určitého nepochopení a dezinterpretace zásadních informací v rámci celé kauzy, využije společnost svého oprávnění a podá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost.


Tímto vyjádřením chce společnost CARTHAMUS a.s., ujistit své zákazníky o tom, že její provoz pokračuje řádně dál a informace o konci provozu teplárny Domoradice jsou zcela liché a nepravdivé.

Kontakt:

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Českokrumlovská teplárna snížila vypouštění oxidu siřičitého oproti loňsku o téměř 400 % ! 


Vytvořil v Tiskové zprávy · 22/6/2016 19:04:00

Společnost CARTHAMUS a.s., která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin, což má nepochybně pozitivní dopad na životní prostředí!

Letošní únorové autorizované měření specializovanou firmou dokázalo, že teplárna emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – např. emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu!

V některých případech dokonce nastalo v meziročním srovnání výrazné zlepšení. V roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun CO2 (oxid uhličitý), přičemž v roce 2015 už to bylo jen 2 057 tun CO2! To je způsobeno snížením množství spáleného hnědého uhlí.


K velkému snížení došlo i u oxidu siřičitého SO2. Zatímco v roce 2014 jej teplárna vypustila 44 tun, v roce 2015 jen 11 tun. Čili o téměř 400 % méně! Oxid siřičitý je přitom jedním z hlavních původců kyselých dešťů, které okyselují půdu, řeky a jezera, urychlují korozi budov a soch a snižují viditelnost.

Dále výrazně poškozuje lidské zdraví, protože působí dráždivě na sliznice dýchacích cest a také podporuje záněty průdušek a astma.

V případě oxidů dusíku NOx došlo za sledované období k meziročnímu snížení ze 167 tun na 112 tun. Ty rovněž velmi škodí lidskému zdraví, a bývají příčinou i nádorových onemocnění. Také dráždí oči a horní cesty dýchací. Při otravě se dostavuje úporný kašel, může vznikat edém plic či jiné plicní poškození.

V případě oxidu uhelnatého CO se emise snížily z 64 tun na 58 tun. Rovněž spad tuhých znečišťujících látek se snížil z necelých 4 tun na cca 1 tunu.


„Tyto dobré výsledky jsou důsledkem toho, že naše společnost každoročně investuje do moderních technologií šetřících životní prostředí řádově miliony korun. V tomto a dalších letech bude ekologizace teplárny pokračovat,“ uvedl předseda představenstva CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska.

Za rok 2015 pak teplárna spálila 86 976 t biomasy a 1 553 t hnědého uhlí, což je další jasný důkaz jejího pozitivního vztahu k životnímu prostředí. 

Kontakt:

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Reakce společnosti CARTHAMUS a.s., na údajné ukončení provozu teplárny Domoradice


Vytvořil v Tiskové zprávy - 9/6/2016 12:21:00

Společnost CARTHAMUS a.s., touto formou reaguje na lživé informace, týkající se údajného ukončení provozu teplárny Domoradice ke konci roku 2016. Naše společnost se důrazně ohrazuje vůči těmto zcela nepravdivým zprávám, které jsou v těchto dnech aktivně šířeny lidmi, záměrně se snažícími poškodit naši společnost a vyvolat zcela nedůvodné obavy u části obyvatelstva Českého Krumlova, kterému naše společnost dodává teplo a teplou užitkovou vodu.

Teplárna společnosti CARTHAMUS a.s., v současné době podstupuje proceduru posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, v rámci které je posuzován vliv plánované realizace další etapy ekologizace provozu této teplárny na životní prostředí. Závěry tohoto procesu jsou pro naši společnost s ohledem na načasování a rozsah daného záměru velice podstatné, nicméně vyvolávání obav z hrozby uzavření veřejně prospěšného zařízení, jakým teplárna bezesporu je, a současné nabádání našich zákazníků k tomu, aby si do konce roku zajistili alternativní dodávky tepla, považujeme za odsouzeníhodné a zcela amorální chování, které dle našeho postoje naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy. Plán na pokračující ekologizaci provozu teplárny Domoradice totiž nemá na rozsah a kvalitu dodávek tepla a teplé užitkové vody pro domácnosti v Českém Krumlově žádný dopad. Nadto bychom rádi zdůraznili, že máme se svými zákazníky uzavřeny platné smluvní vztahy, které hodláme i nadále bezezbytku plnit. Abychom podtrhli to, že naše společnost rozhodně nekončí, naopak se chce do budoucna rozvíjet, připravujeme v současné době poměrně rozsáhlou investiční akci týkající se modernizace sekundárních rozvodů tepla.


Rádi bychom ujistili naše zákazníky o tom, že informace o konci provozu teplárny Domoradice jsou zcela liché. Považujeme za svoji povinnost učinit vůči našim zákazníkům toto oznámení, neboť jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná důvěra a korektnost jsou esenciálním základem úspěchu každého obchodního vztahu.


Jakékoli dotazy týkající se dodávek tepla a teplé užitkové vody neváhejte směřovat na e-mailovou adresu info@carthamusas.cz.Kontakt pro novináře:

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105,

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Teplárna společnosti CARTHAMUS je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než její předchůdkyně


Vytvořil v Tiskové zprávy · 30/5/2016 15:46:00


Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje teplárnu v Přísečné na Českokrumlovsku, která zároveň vyrábí elektřinu a zásobuje teplem průmyslovou zónu v Domoradicích, téměř čtyřicet bytových domů v Českém Krumlově a také několik objektů orgánů veřejné správy.

V současné době společnost podstupuje proceduru tzv. posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Společnost zpracovala kompletní dokumentaci k vlivu stavby na životní prostředí a nyní je k dokumentaci zpracováván posudek od nezávislého posuzovatele. „Naše výroba je rozhodně šetrnější k životnímu prostředí než původní výtopna a splňuje všechny potřebné normy a také ty, které se týkají emisí,“ uvedl předseda představenstva CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska.

V únoru letošního roku bylo u obou kotlů, tj. jak u kotle, ve kterém se spaluje biomasa, tak u kotle na hnědé uhlí provedeno specializovanou firmou autorizované měření emisí. Měření jsou podkladem pro posouzení měřeného zdroje emisí z hlediska jeho schopnosti dodržovat dané emisní limity, které jsou stanoveny právními předpisy. Emisní limitem je rozuměno nejvýše přípustné množství znečišťující látky (nebo skupiny znečišťujících látek) vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje, v tomto případě z biomasového kotle a hnědouhelného kotle.


Z porovnání naměřených výsledků s emisními limity je patrné, že společnost CARTHAMUS a.s., emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – např. emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu!

„Biomasou označuje především zbytky větví a vrcholy stromů, které v lesích zůstávají po těžbě dřeva. Dříve se tento klest pálil bez využití přímo v lese. Dnes jím nahrazujeme významnou část uhlí. Na rozdíl od uhlí neobsahuje téměř žádnou síru a nedochází k produkci tzv. antropogenních skleníkových plynů, které způsobují rekordní vedra a sucho,“ vysvětlil Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu. Spalování biomasy je šetrnější k životnímu prostředí než spalování klasických fosilních paliv. To potvrzují i zkušenosti z Horní Plané. „Od té doby co máme v kotelně nový kotel na biomasu místo původního uhelného, tak se u nás výrazně zlepšilo ovzduší a zmizely ranní inverze,“ řekl starosta města Jiří Hůlka. „Významnou roli v oblasti energetiky představuje v České republice využívání biomasy. Využití tohoto dostupného obnovitelného zdroje podporuje perspektivní trend decentralizace zdrojů. Nezanedbatelný je také ekologický přínos v oblasti snižování emisí CO2. Z energetického hlediska se v současné době nejvíce využívá zbytková dřevní hmota k výrobě tepla na lokální úrovni a v domácnostech. Jako přínosné vidíme i vyšší energetické využití odpadů při respektování hierarchie nakládání s odpady,“ potvrdila její ekologičnost v prohlášení Ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP.


CARTHAMUS a s., také dlouhodobě podporuje kulturní a sportovní aktivity v jižních Čechách a většina prostředků na dary či sponzoring míří přímo do Českého Krumlova a blízkého okolí. Je tradičním generálním partnerem Festivalu barokních umění v Českém Krumlově. „Bez sponzoringu a mecenášství u nás nelze v podstatě realizovat klasická hudební představení. 

Společnost CARTHAMUS a.s., zakoupila Energoblok v roce 2005 od společnosti Jihostroj a.s., s cílem tehdejší výtopnu rekonstruovat a vybudovat z ní elektrárnu, resp. teplárnu na biomasu. V roce 2011 byl zahájen projekt „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“. Ke stávajícímu uhelnému kotli byl vybudován biomasový parní kotel. K němu byl instalován turbogenerátor, který vyrábí z páry elektrickou energii. V prosinci 22. 12. 2012 odborníci poprvé paralelně připojili nový zdroj na spalování biomasy k distribuční síti E.ON. Společnost v současné době vlastní a provozuje biomasový zdroj tepla a elektřiny o elektrickém instalovaném výkonu 9,155 MW a reálný tepelný jmenovitý výkon, který je vyváděn z Energobloku je 38,08 MW a vychází z licenčního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba elektřiny a výroba a rozvod tepla a s tím související služby (výroba tepla za rok 2015 byla 912 000 GJ). Společnost má potenciál pro další navyšování dodávek tepla.

 

Výroba elektřiny společností CARTHAMUS dosáhla v roce 2015 68 GWh. Spotřeba elektřiny domácnostmi v Českém Krumlově, ve kterém žije více než 13 tisíc obyvatel, dosahuje ročně cca 25,0667 GWh. Znamená to, že Energoblok teplárna vyrobí za jeden rok tolik elektřiny, kolik krumlovské domácnosti spotřebují přibližně za dva roky a devět měsíců. Za rok 2015 pak teplárna spálila 86 976 t biomasy a 1 553 t hnědého uhlí, což je jasný důkaz jejího pozitivního vztahu k životnímu prostředí. „Hnědé uhlí používáme jako palivo jenom ve špičkách,“ upřesnil Beznoska.

Základem každého festivalu je proto partnerství sponzorů. Čím je kulturní aktivita odbornější a čím méně komerční, tím těžší je získat podporu. Generální partner Festivalu barokních umění a projektu realizace novodobých světových premiér barokních oper si zasluhuje to nejvyšší uznání a poděkování. Pro nás je to společnost CARTHAMUS,“ říká Ing. Jiří Kiprý, předseda správní rady Festivaly Český Krumlov.

Dětské oddělení českokrumlovské nemocnice díky daru společnosti využívá k transportu malých pacientů zbrusu nové transportní lůžko. Dar ve výši 80 tisíc korun předal Nemocnici Český Krumlov člen představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jaroslav Mašek.


V minulém roce se se společnost stala také partnerem FK Slavoj Český Krumlov, o. s. a v tomto fotbalovém klubu podporuje sportování mládeže. Věnovala také finanční dar Dětskému domovu v Horní Plané.


„Je více než pochopitelné, že projekt tohoto typu a rozsahu, resp. jeho počáteční provoz, se neobejde bez určitých nesnází. Teplárna nyní běží v tzv. zkušebním provozu, jehož účelem je prověřit, jakým způsobem může provoz optimálně fungovat, a to i s ohledem na jeho ekonomiku. A právě během zkušebního provozu teplárny postupně vyvstaly některé otázky, které mohou být a často také jsou velice složité. V žádném případě se však nestavíme k těmto záležitostem zády, naopak se snažíme nalézt systematická řešení, která by plně vyhovovala všem stranám včetně jejich realizace v akceptovatelném časovém horizontu,“ shrnuje na závěr Jindřich Beznoska.

Kontakt pro novináře:

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.

Vedoucí kanceláře CARTHAMUS a.s.

tel. 734 141 105, 

e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Upozornění na přerušení dodávky tepla 2016

Vytvořil v Tiskové zprávy · 30/5/2016 10:12:00

Od 29.07. 24:00 h – do 07.08. 24:00 h bude z technických důvodů (plánovaná odstávka, opravy) přerušena dodávka tepla a teplé užitkové vody vyráběné z páry nebo otopné vody. Dodávka tepla bude obnovena v dopoledních hodinách dne 08.08.2016.

Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení dodávky tepla v tomto termínu byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Energoblok – Domoradice CARTHAMUS a.s., tel: +420 380 726 555

Společnost CARTHAMUS a.s., byla i letos generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov 2015


Vytvořil v Tiskové zprávy · 1/10/2015 15:50:00

Generálním partnerem Festivalu barokních umění Český Krumlov se již tradičně stala společnost CARTHAMUS a.s., výrobce a dodavatel tepla a elektřiny v Českém Krumlově. V rámci VIII. ročníku Festivalu barokních umění, který je festivalem staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka, byla po více než 250 letech uvedena komická opera L`Amore in Musica italského skladatele 18. století Antonia Boroni.

Festival barokních umění Český Krumlov píše svou historii od roku 2008 a podává původní barokní hudební tvorbu v co nejautentičtějším provedení. Hudebníci hrají na nástroje původní technikou a dle původních systémů lazení. Zásadním počinem Festivalu je však každoroční uvedení novodobé světové premiéry vybrané barokní opery v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově.


Komická barokní opera L`Amore in Musica líčí poměry dobové italské operní společnosti se všemi jejími specifickými problémy a nešvary a měla svou premiéru v Benátkách v roce 1763. Již za dva roky po benátské premiéře zazněla také v Praze a v Karlových Varech. Autor opery Antonio Boroni byl ve své době velice uznávaným mistrem, a to nejen ve své rodné Itálii. V letech 1767 – 1768 byl kapelníkem italské operní společnosti v pražském divadle V Kotcích. 

„Opera je pro mě osobně celoživotní vášní a operní kusy v podání barokního souboru Hof-Musici uvedené v unikátních prostorách zámeckého divadla jsou vždy nevšedním zážitkem. Jsme velice rádi, že můžeme podporovat činnost Festivalu, a to ať z pohledu výzkumu původních barokních oper realizovaných v českém prostředí v 18. století, nebo z hlediska oživení historických prostor města Český Krumlov různými uměleckými formami doby baroka,“ říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska. 


Společnost CARTHAMUS a.s., podpořila dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov. Za darované peníze nemocnice pořídí transportní lůžko. 


Vytvořil v Tiskové zprávy · 18/8/2015 22:14:00

Dětské oddělení bude moci již brzy díky daru společnosti CARTHAMUS a.s., využívat k transportu malých pacientů zbrusu nové transportní lůžko. Dar ve výši 80 tisíc korun předal Nemocnici Český Krumlov člen představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., pan Jaroslav Mašek.

Nemocnice Český Krumlov uspořádala ve čtvrtek 4. června 2015 charitativní koncert, jehož cílem bylo získat finanční prostředky na podporu dětského oddělení. „Rozhodli jsme se pomoci dětským pacientům a darovat částku ve výši, která pokryje pořízení nového transportního lůžka. Společenská odpovědnost má v naší firmě vysokou prioritu,“ říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska. Transportní lůžko bude sloužit k převozu dětských pacientů na operační sál.


Nemocnice Český Krumlov, a.s., je profesionální zdravotnické zařízení poskytující ambulantní i lůžkové zdravotní, diagnostické a léčebně preventivní služby. Ošetření probíhá v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a je zajišťováno kvalifikovanými specialisty. Nemocnice poskytuje komplexní péči především lidem z Českého Krumlova a okolí.


Společnost CARTHAMUS a.s., se od roku 2005 zabývá výrobou tepelné energie pro město Český Krumlov a podniky v průmyslové zóně v těsné blízkosti teplárny. V roce 2012 byla dokončena celková rekonstrukce tepelného zdroje, v rámci níž byl zrekonstruován kotel K4, ve kterém se spaluje dřevní štěpka. Z páry, která je vyráběna kotlem, se prostřednictvím turbogenerátoru vyrábí elektrická energie. Společnost CARTHAMUS a.s., vlastní a provozuje největší průmyslový závod kombinující výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie v České republice, který je v soukromých rukou.