Výroba elektrické energie - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výroba elektrické energie

Elektřina je vyráběna tzv. kogeneračním způsobem, tedy kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla, což umožňuje zvýšení účinnosti využití energie v palivu. Pára k výrobě elektřiny je vyráběna v biomasovém kotli, jehož výkon je 35 t/hodinu. Za tímto kotlem je umístěn turbogenerátor, který z páry vyrábí elektřinu. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h.

Veškerá elektrická energie je vyráběna z biomasy, která je z hlediska emisí CO2 neutrální. V roce 2015 bylo spáleno 1 095 526 GJ biomasy a bylo prodáno 64 266 MWh elektrické energie. 

 


 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky