Měření emisí za rok 2015 - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkce emisí za rok 2015


Emise TZL 
SO2 
NOxCO TOC 
Produkce v tunách1,32711,239112,08858,522neměřeno

TZL - tuhé znečišťující látky
SO2 - oxid siřičitý
NOx - oxidy dusíku
CO - oxid uhelnatý
TOC - organické látky


 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky